Logopedia i Gllottodydaktyka - Szczecin

W dzieciństwie niewiele zależy
od nas, wiele zaś od tych,
którzy są z nami.

prof. dr hab. Bronisław Rocławski

Gabinet wyposażony jest w najnowsze pomoce glottodydaktyczne i logopedyczne oraz programy multimedialne.

Oferta

Gabinet glottodydaktyczno – logopedyczny oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia indywidualne i grupowe. Na życzenie opiekuna zajęcia indywidualne w gabinecie odbywają się w jego obecności.

Diagnoza glottodydaktyczna

  Obejmuje ocenę stanu :
 • sprawności komunikowania się (szczególnie stanu percepcji i realizacji jednostek językowych),
 • percepcji wzrokowej,
 • wierności i zakresu pamiętania jednostek językowych, odbieranych słuchem i wzrokiem,
 • syntezy i analizy słuchowej oraz wzrokowej,
 • sprawności manualnej,
 • rozwoju społeczno-emocjonalnego,
 • rozbudzenia poznawczego,
 • zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Glottodydaktyczne zajęcia dla dzieci

To dydaktyczna zabawa z wykorzystaniem najnowszych pomocy edukacyjnych, opracowanych przez prof. Bronisława Rocławskiego. W trakcie zajęć dzieci uczą się czytać ze zrozumieniem, poprawnie pisać pod względem graficznym i ortograficznym, logicznie myśleć, koncentrować. Glottodydaktyka pozwala dziecku rozwijać się we własnym tempie, rozbudza poznawczo, rozwija sferę motywacyjną.

Im wcześniej dziecko rozpocznie przygodę z czytaniem, tym lepiej i chętniej będzie czytało. Dzieci prowadzone metodą glottodydaktyczną posługują się piękną i poprawną polszczyzną, chętnie samodzielnie czytają książki. Glottodydaktyka to nauka czytania i pisania pełna zabawy, która niweluje ryzyko wystąpienia dysleksji, dysgrafii i dysortografii.

  Glottodydaktyka to forma edukacyjna dla wszystkich:
 • dla małych dzieci (dwu-, trzyletnich) i dzieci w wieku przedszkolnym,
 • dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które mają kłopoty w nabywaniu umiejętności czytania i pisania metodą tradycyjną,
 • dla dzieci starszych i młodzieży z trudnościami w zakresie czytania i pisania.

Terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii

To zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone metodą glottodydaktyki, która skutecznie pomaga w przezwyciężeniu trudności szkolnych w zakresie czytania i pisania.

Diagnoza logopedyczna

  Obejmuje:
 • kompleksowy wywiad,
 • ocenę rozwoju mowy,
 • ocenę słuchu fonemowego,
 • ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • ocenę czucia narządów mowy,
 • ustalenie nieprawidłowo wymawianych głosek oraz sposobu ich artykulacji,
 • ustalenie przyczyn wadliwej wymowy,
 • dobór metod i ćwiczeń korygujących zaburzenie.

Profilaktyka logopedyczna

Profilaktyka to skuteczne zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną interwencję logopedyczną oraz stymulacja prawidłowego rozwoju językowego.

Terapia logopedyczna

  Obejmuje niwelowanie wszelkich zaburzeń i niedoskonałości wymowy, takich jak np.:
 • nieprawidłowa artykulacja głosek sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć dź,
 • nieprawidłowa artykulacja głoski k (najczęściej zastępowana przez t, np. dziecko mówi tot zamiast kot),
 • nieprawidłowa artykulacja głoski r (najczęściej zastępowana przez głoskę l lub j oraz tzw. r francuskie),
 • brak w wymowie jakiejś głoski,
 • mowa bezdźwięczna,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • niewyraźna wymowa,
 • redukcja grup spółgłoskowych.

Terapia logopedyczna dla dzieci (nawet bardzo małych) łączona jest z metodami glottodydaktycznymi. Oznacza to, że dziecko w trakcie nabywania umiejętności poprawnej artykulacji zaburzonych głosek, jednocześnie w sposób dla niego przyjemny, uczy się czytać
i pisać, a także logicznie myśleć.

Logopedia artystyczna

To doskonalenie wymowy połączone z treningiem prawidłowego oddechu i emisji głosu.